Hari Raya Open House Event, Kuala Lumpur

Agensi Pekerjaan Robert Walters held a Hari Raya Open House Event at Mandarin Oriental Hotel, Kuala Lumpur